Bod č.43.:

PROP/2 - Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Skvrňanská 32 a Mánesova 25 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokoly z městských soutěží)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX