Bod č.44.:

PROP/3 - Prodej spoluvlastnického podílu 133/256 k celku nemovité věci na adrese Riegrova 24 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX