Bod č.57.:

EVID/5 - Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základní škole T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam výpočetní techniky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX