Bod č.58.:

EVID/6 - Darování plastových sedaček demontovaných v rámci modernizace stadionu ve Štruncových sadech

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (foto lavic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX