Bod č.39.:

MAJ/11 - Odkoupení pozemku parc. č. 8525/27 v k. ú. Plzeň pro stavbu Stezka podél Borské ulice od společnosti ADELARDIS a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.3 (GP č. 11357-80/2018)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX