Bod č.41.:

MAJ/13 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v rámci stavby Novostavba bytových domů, Plzeň - Skvrňany, investor GLOBÁl spol. s r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SOSB dle bodu II. návrhu usnesení)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.5 (vizualizace a koordinační situace stavby bytových domů)
Příloha č.6 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX