Bod č.38.:

MAJ/10 - Výkup nemovitých věcí v k. ú. Plzeň dotčených stavbou „I/20, úsek Sládkova – Na Roudné, severní část“ od fyzických osob

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (zákres studie plánované komunikace)
Příloha č.4 (modrá mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX