Bod č.63.:

PROP+KŘTÚ/12 - Projednání „Petice proti výstavbě nových bytových domů v lokalitě Heyrovského“

(předkladatel:Ing. Kuglerová, MBA, Ing. Kozohorský, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Petice)
Příloha č.3 (Návrh odpovědi na petici)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX