Bod č.27.:

OSS/1 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:nam. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX