Bod č.53.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 218/7 v k. ú. Ejpovice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecký snímek, modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX