Bod č.14.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávaného čerpání rozpočtu v roce 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření schvalované v gesci ZMP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Souhrnné rozpočtové opatření schvalované v gesci ZMP včetně popisu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX