Bod č.49.:

PROP/8 - Prodej pozemku p. č. 854/2 v k. ú. Lobzy

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (Mapy – majetek města)
Příloha č.4 (Mapy – letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX