Bod č.15.:

ŘEÚ/3 - Rozpočtové opatření pro rok 2019 v souvislosti s rozdělením volných zdrojů a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření schvalované v gesci ZMP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Přehled úprav střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022 )
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Odůvodnění a popis rozpočtového opatření dle přílohy č. 1)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – Aktualizovaný rozpočet Fondu rezerv a rozvoje MP)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic OI)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic – ostatní správci)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 – Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic)
Příloha č.9 (Příloha č. 9 - Usnesení FV ZMP č.1/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX