Bod č.20.:

SPORT/1 - Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Západočeský badmintonový svaz, z.s. na konání Mistrovství České republiky

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX