Bod č.29.:

BEZP/1 - Poskytnutí dotací konkrétním příjemcům jako závazných ukazatelů BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.9
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 8 ze dne 21.1.2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX