Bod č.50.:

PROP/9 - Prodej pozemku p. č. 5469/2 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO2 - Slovany)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy – majetek města)
Příloha č.5 (mapy – letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX