Bod č.7.:

ÚKEP/4 - Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „DIGI Plzeň“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX