Bod č.9.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 12. 2018 do 13. 1. 2019

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX