Bod č.10.:

KV/3 - Statut a Jednací řád Kontrolního výboru ZMP

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jednací řád KV ZMP upravené znění)
Příloha č.2 (Jednací řád KV ZMP vyznačené úpravy ve znění)
Předloženo na stůl č.1 (Upravená verze přílohy č. 1)
Předloženo na stůl č.2 (Upravená verze přílohy č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX