Bod č.61.:

OSI/1 - Inf.o nedok. stav. dílech „Rekonstrukce vod. a kanal.včetně odboček, Plzeň, vnitroblok Lábkova“, „Rekonstrukce vod. a kanal.,Plzeň, Kaštanová ulice“ a „Rekonstrukce stáv. kanal.,Plzeň, ulice Plachého, Skrétova a Nerudova“

(předkladatel:nám. Zarzycký )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX