Bod č.72.:

VZVZ/2 - Zpráva o činnosti VZVZ ZMP

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z jednání VZVZ ZMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX