Bod č.67.:

ORG/5 - Prezentace aplikace Cityvizor

(předkladatel:P. Šrámek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (CityVizor ukázka)
Příloha č.2 (CityVizor import dat)
Příloha č.3 (CityVizor správa modulů)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX