Bod č.40.:

MAJ/12 - Uzavření dodatku č. 1 ke SOSB kupní uzavřené v souvislosti se stavbou: „I/27 Sukova – Karlovarská, úsek Sukova – Borská“ v k. ú. Plzeň - změna termínu uzavření konečné smlouvy kupní

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (mapy města s vyznačením pozemků, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:39 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX