Bod č.12.:

FV/1 - Statut a Jednací řád Finančního výboru ZMP (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:Ing. Blažek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Statut Finančního výboru ZMP )
Příloha č.2 (Jednací řád Finančního výboru ZMP )
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX