Bod č.70.:

RadS/2 - Návrh řešení budoucího využití objektu Kulturní dům Peklo

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX