Bod č.68.:

ORG/6 - Informativní zpráva pana Hanouska ve věci záležitosti nespokojených občanů z ulice Nad Týncem

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Popis kauzy od místních občanů)
Příloha č.2 (Článek Mladé fronty z roku 2004)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX