Bod č.16.:

NámZ/1 - Návrh na volbu členů dozorčích rad akciových společností s majetkovou účastí města

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Akciové společnosti s majetkovou účastí města)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX