Bod č.18.:

NámZ/3 - Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX