Bod č.21.:

RMO1/8 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 5

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 5)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 5)
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 5)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX