Bod č.77.:

OI/1 - Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31.12.2018

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31. 12. 2018)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX