Bod č.12a.:

RadS/3 - Odměny pro fyzické osoby vykonávající funkci člena komise RMP nebo výboru ZMP, které nejsou členy ZMP

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX