Bod č.29a.:

RadS/1 - Výběrové řízení s následnou aukcí na nemovitý majetek v k. ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh kupní smlouvy)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Foto)
Příloha č.4 (Katastrální mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.2.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX