Bod č.9.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (RO č. 3/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX