Bod č.8.:

EAP/2 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2018

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Tabulková část)
Příloha č.2 (závěrečné zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX