Bod č.10.:

EAP/3 - Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 2018, k 1. 1. 2019, rozpočet účelových fondů na rok 2019 a rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (RO č. 4/2019, FRR, FS)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX