Bod č.16.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 3. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 1. jednání KV ZMO3)
Příloha č.2 (Zápis z 2. jednání KV ZMO3)
Příloha č.3 (Zápis z 3. jednání KV ZMO 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 6.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX