Bod č.71.:

OSI/3 - Informativní zpráva ve věci: "Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně"

(předkladatel:Ing. Krupičková, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně )
Příloha č.1 (č. 1 - usnesení ZMP č. 325 ze dne 17. 6. 2004)
Příloha č.2 (č. 2 - usnesení ZMP č. 320 ze dne 21. 6. 2012)
Příloha č.3 (č. 3 – Priority vodohospodářských staveb města Plzně)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX