Bod č.70.:

OSI/1 - Informativní zpráva ve věci: "Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2018"

(předkladatel:Ing. Krupičková, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2018)
Příloha č.1 (č. 1: Dopis HZS PK ze dne 2. 1. 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX