Bod č.17.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (IZ - zápis z 1.zasedání OV Valcha ze dne 9.1.2019)
Příloha č.2 (IZ - zápis z 1.zasedání OV Radobyčice ze dne 23.1.2019)
Příloha č.3 (IZ - zápis z 2.zasedání OV Valcha ze dne 4.2.2019)
Příloha č.4 (IZ - termíny zasedání a plán práce Finančního výboru na rok 2019 )
Příloha č.5 (IZ - plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 6.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX