Bod č.4.:

EK/1 - 48. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sdělení MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 6.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX