Bod č.8.:

EK/5 - Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení FV ZMO 3 č. 1/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 6.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX