Bod č.14.:

EK/7 - 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - úprava rozpočtu výdajů sociálního fondu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 6.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX