Bod č.15.:

EK/8 - 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019-účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na zajištění krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby v mateřských školách v roce 2019

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 26/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 6.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX