Bod č.27.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2019

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2019)
Příloha č.2 (Přehled vyřazených, neposuzovaných a posuzovaných žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise pro Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2019 č. 2/19 ze dne 24. 1. 2019)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k 96 žádostem posuzovaným v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2019) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:85 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX