Bod č.11.:

KS+EK/1 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (KS)

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 3 č. 90/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 6.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX