Bod č.13.:

KVPB/1 - Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 5 Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 (KVPB)

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2019

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 6.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX