Bod č.72.:

OSI+ŘEÚ/2 - Informativní zpráva ve věci "Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2018"

(předkladatel:Ing. Krupičková, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2018)
Příloha č.1 (č.1 Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně na roky 2018 až 2027)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX