Bod č.31.:

BEZP/1 - Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Žádost HZS o poskytnutí finančních prostředků)
Příloha č.2 (Darovací smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:90 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX