Bod č.32.:

BEZP/2 - Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Žádost o poskytnutí fin. daru PČR)
Příloha č.2 (Darovací smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:91 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX