Bod č.33.:

BEZP/3 - Poskytnutí finančního daru Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje

(předkladatel:radní Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Žádost o finanční příspěvek ZZS)
Příloha č.2 (Darovací smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:92 rok:2019

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.3.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX